Κόσμος 63 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 182
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.582 (41.66 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.575
Χωριά βαρβάρων: 7
Χωριά με bonus: 374
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 263 ημέρες
Χρήστες on-line: 8
Αριθμός μηνυμάτων: 47.034 (258.43 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 15.246 (83.77 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 252 (1.38 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.387 (7.62 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 24
Αριθμός παικτών σε φυλές: 148
Συνολικοί πόντοι: 75.990.271 (417.529 ανά παίκτη, 10.022 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.599.425.266
 • 1.199.858.766
 • 1.621.407.442
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,045 εκατ.
 • 4,568 εκατ.
 • 18,579 εκατ.
 • 7,718 εκατ.
 • 708.248
 • 8,436 εκατ.
 • 314.408
 • 2,852 εκατ.
 • 1,057 εκατ.
 • 30.459
 • 498
 • 2.376
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 66181
 • 25101
 • 102081
 • 42407
 • 3891
 • 46350
 • 1728
 • 15669
 • 5805
 • 167
 • 3
 • 13
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1589
 • 603
 • 2450
 • 1018
 • 93
 • 1113
 • 41
 • 376
 • 139
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: baggos23
Η νεότερη φυλή: ...

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:45