Κόσμος 63 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 436
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.249 (16.63 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.226
Χωριά βαρβάρων: 23
Χωριά με bonus: 360
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 187 ημέρες
Χρήστες on-line: 6
Αριθμός μηνυμάτων: 79.456 (182.24 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 15.142 (34.73 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 610 (1.40 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.121 (2.57 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 49
Αριθμός παικτών σε φυλές: 316
Συνολικοί πόντοι: 63.227.797 (145.018 ανά παίκτη, 8.722 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.260.459.021
 • 1.493.872.360
 • 1.120.857.215
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 20,560 εκατ.
 • 6,468 εκατ.
 • 12,310 εκατ.
 • 14,883 εκατ.
 • 1,472 εκατ.
 • 5,622 εκατ.
 • 136.984
 • 4,984 εκατ.
 • 706.206
 • 38.675
 • 917
 • 3.189
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 47155
 • 14836
 • 28233
 • 34136
 • 3375
 • 12895
 • 314
 • 11431
 • 1620
 • 89
 • 2
 • 7
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2836
 • 892
 • 1698
 • 2053
 • 203
 • 776
 • 19
 • 688
 • 97
 • 5
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: geo89gr
Η νεότερη φυλή: bongo2

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 05:48