Κόσμος 63 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2140
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.720 (1.27 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.171
Χωριά βαρβάρων: 549
Χωριά με bonus: 129
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 19 ημέρες
Χρήστες on-line: 184
Αριθμός μηνυμάτων: 20.210 (9.44 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.370 (2.98 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 12.301 (5.75 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.387 (0.65 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 100
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.360
Συνολικοί πόντοι: 2.116.667 (989 ανά παίκτη, 778 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 9.573.644
 • 9.237.278
 • 10.008.693
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 618.998
 • 456.129
 • 353.434
 • 47.294
 • 152.302
 • 153.675
 • 840
 • 2.757
 • 14.694
 • 3.056
 • 1.564
 • 38
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 289
 • 213
 • 165
 • 22
 • 71
 • 72
 • 0
 • 1
 • 7
 • 1
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 228
 • 168
 • 130
 • 17
 • 56
 • 56
 • 0
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Georgy Zhukov
Η νεότερη φυλή: B.R.O

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 14:46