Κόσμος 63 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1128
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.587 (4.95 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.413
Χωριά βαρβάρων: 1.173
Χωριά με bonus: 280
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 90 ημέρες
Χρήστες on-line: 92
Αριθμός μηνυμάτων: 70.655 (62.64 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.062 (15.13 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 6.181 (5.48 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 822 (0.73 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 108
Αριθμός παικτών σε φυλές: 752
Συνολικοί πόντοι: 25.993.249 (23.044 ανά παίκτη, 4.652 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 278.176.297
 • 342.265.314
 • 289.988.696
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 8,393 εκατ.
 • 4,445 εκατ.
 • 4,272 εκατ.
 • 4,023 εκατ.
 • 863.634
 • 1,907 εκατ.
 • 53.307
 • 1,552 εκατ.
 • 245.174
 • 33.435
 • 1.405
 • 1.437
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 7440
 • 3941
 • 3787
 • 3566
 • 766
 • 1691
 • 47
 • 1376
 • 217
 • 30
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1502
 • 796
 • 765
 • 720
 • 155
 • 341
 • 10
 • 278
 • 44
 • 6
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: MichM
Η νεότερη φυλή: agg

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 12:55